თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!. შეაფასეთ "ზურა სტეფანაშვილი"

პერსონალური ინფორმაცია

სამუშაო გამოცდილება

შენი სახლის სააგენტო

მფლობელი; მმართველი
09/2018 - დღემდე

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „კრედიტ ცენტრი“

მმართველი
02/2016 - 09/2018
 • მიკროსაფინანსო ორგანიზაცის ხელმძღვანელობა

 • ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან ურთიერთობა

 • ეროვნულ ბანკთან ურთიერთობა

 • იურიდიული საკითხების კონტროლი

 • რისკების მართვა

შპს „ნიუ ფოსტ ინტერნეიშენელ ჯორჯია“

გაყიდვების მენეჯერი (შიდა ქართლი; სამცხე–ჯავახეთი)
05/2015 - 09/2015
 • ახალი პროდუქტი დანერგვა, კლიენტების მოზიდვა მომსახურების მიზნით.

 • პოზიციების გამყარება რეგიონში.

სს „პრივატ ბანკი“

გორის სერვის-ცენტრის მმართველი (რეგიონალური დირექტორი)
03/2012 - 05/2015
 • სერვისცენტრების: გორი1 (ძირითადი), გორი 2, გორი 3, ქარელი, კასპი და ხაშურის რეგიონალური მმართველი. 

 • თანამშრომლების პროდუქტიულობის კონტროლი სერვის-ცენტრებში. 65 თანამშრომელი .

 • მომსახურების სტანდარტების დაცვის კონტროლი

 • საკუთარი გაყიდვები, კლიენტების მოზიდვა მომსახურების მიზნით.

 • მზარდი ბანკისთვის პოზიციების გამყარება რეგიონში.

სს „პრივატ ბანკი“

გორის სერვის-ცენტრის მმართველი
03/2011 - 03/2012
 • სერვისცენტრების: გორი1, გორი 2, გორი 3 და ქარელის მმართველი.

 • 22 თანამშრომლის პროდუქტიულობის კონტროლი 4 სერვის-ცენტრში.

 • მომსახურების სტანდარტების დაცვის კონტროლი

 • საკუთარი გაყიდვები, კლიენტების მოზიდვა მომსახურების მიზნით.

 • მზარდი ბანკისთვის პოზიციების გამყარება რეგიონში.

სს „პრივატ ბანკი“

კასპის სერვის-ცენტრის მმართველი
07/2010 - 03/2011
 • 5 თანამშრომლის პროდუქტიულობის კონტროლი.

 • მომსახურების სტანდარტების დაცვის კონტროლი

 • საკუთარი გაყიდვები, კლიენტების მოზიდვა მომსახურების მიზნით.

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

შიდა ქართლისა და მცხეთა-თიანეთის ბილინგის რეგიონალური მენეჯერი
04/2010 - 07/2010
 • აბონენტებზე გაწეული მომსახურების საფასურის დარიცხვა და შემოსავლების კონტროლი. 

 • ბილინგის სამსახურის 6 სერვის-ცენტრის თანამშრომლების კონტროლი.

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

ბილინგის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი
01/2010 - 04/2010
 • იურიდიული და ფიზიკური აბონენტების ბილინგის ბაზის შექმნა-კონტროლი (ქუთაისის რეგიონი). 

 • იურიდიულ (1700 აბონენტზე) და ფიზიკურ (64000 აბონენტზე) პირებზე თვის განმავლობასი მოხმარებული წყლის საფასურის დარიცხვა და შემდეგ მათგან თანხის ამორების კონტროლი. 

 • ბილინგის სამსახურის 6 თანამშრომლის ხელმძღვანელობა.

შპს „აღმოსავლეთის წყალი“

ბილინგის სამსახურის უფროსი
07/2009 - 10/2009
 • იურიდიული და ფიზიკური აბონენტების ბილინგის ერთიანი ბაზის შექმნა-კონტროლი. 

 • ყოველთვიური დარიცხვების განხორციელება, 22 სერვისცენტრიდან შემოსავლების კონტროლი. 

 • ბილინგის სამსახურის 5 სათაო ოფისისა და 22  სერვისცენტრის 28 თანამშრომლის ხელმძღვანელობა

სს „საქართველოს ბანკის“

გორის ფილიალი, უფროსი საკრედიტო ექსპერტი
2007 - 12/2008
 • მცირე და საშუალო, მიკრო და აგრო ბიზნეს სესხების დამუშავება (150000 ათას აშშ დოლარამდე);

 • მცირე სესხების კომიტეტის წევრი;

 •  პორტფელის მართვა -  140 მსესხებელი, ჯამში 3 000 000 ლარის ნაშთის ოდენობით,

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

გორის ფილიალი, დაკრედიტების მენეჯერი
2003 - 2007
 • მიკრო, აგრო და სამომხმარებლო სესხების დამუშავება.

 • მიკრო, აგრო და სამომხმარებლო პორტფელის მართვა - 160     მსესხებელი ჯამში 1,300 000 ლარის ოდენობით,

განათლება

გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფინანსები და საბანკო საქმე
ეკონომისტი, მაგისტრი
1998 - 2003

ენები

ქართული - მშობლიური

რუსული - B2

ინგლისური - A2

იტალიური - A1

სუბიექტი კატეგორია სტატუსი
img

შენი სახლის სააგენტო

2019-08-23 21:43:45
კომპანია

Facebook კომენტარები