თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!. შეაფასეთ "ხათუნა დიდებელი"

პერსონალური ინფორმაცია

სამუშაო გამოცდილება

კერძო ადვოკატი - სამოალაქო ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით

ადვოკატი
2015 წლიდან - დღემდე

ვეწევი საადვოკატო და საკონსულტაციო მომსახურებას სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის დარგში და მოქალაქეებს ვუწევ საადვოკატო მომსახურეობას როგორც  სასამართლო სისტემის ყველა ინსტანციაში, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ორგანოში.

საადვოკატო მომსახურებას კლიენტებს ვუწევ მთელ რიგ საკითხებზე:

 • ოჯახურ დავებზე (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფა);
 • უძრავი ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციაზე;
 • უძრავი ქონების გაყოფაზე;
 • მემკვიდრეობის მიღების პრობლემებზე;
 • სესხთან (კრედიტთან ) დაკავშირებულ დავებზე;
 • ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის დავებზე;
 • ადმინისტრაციულ დავებზე;
 • ხელშეკრულებების და სხვადასხვა სახის იურიდიული დოკუმენტების შექმნაზე;
 • სხვა

ს.ს.ი.პ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

ადვოკატი
2007 - დღემდე

2007 წელს ჩავაბარე ადვოკატთა ტესტირება სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით და მომენიჭა უფლება შევასრულო ადვოკატის საქმიანობა და კლიენტებს გავუწიო საადვოკატო მომსახურება სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის დარგში.

საია - საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი

იურისტი - ადვოკატი
2006 - 2015 წლამდე

2005 წლიდან საართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში დავიწყე მუშაობა ადვოკატის თანაშემწედ, ხოლო 2006 წლიდან  -  თანამშრომლად და 2015 წლის მაისის თვემდე მონაწილეობას ვიღებდი საიას სხვასასხვა პროექტებში და  ვასრულებდი სხვადასხვა იურიდიულ საქმიანობას, კერძოდ:

 • მოქალაქეებს ვუწევდი იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას;

 • ვახორციელებდი სამართლებრივ მონიტორინგს საჯარო ხელისუფლების საქმიანობაზე;

 • მონაწილეობას ვიღებდი სხვადასხვა იურიდიული დოკუმენტის განხილვა/ფორმირებაში;

 • მონაწილეობას ვიღებდი არჩევნებში ტრენერ / დამკვირვებლის პოზიციით;

 • მონაწილეობდი საიას მიერ განხორციელებულ სოციალურ და სამართლებრივ ღონისძიებებზე, ტრენინგებზე, აქციებზე, გადაცემებზე და სხვადასხვა აქტოვობებზე;

 • წლების განმავლობაში ვახორციელებდი საიას სხვადასხვა პროექტებს

 • :საიას პროექტის „აქტიური მოქალაქე რეგიონული განვითარებისთვის“, პროეტის ასისტენტი;

 • საიას პროგრამის „ტრეფიკინგისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა“ - იურისტ კოორდინატორი;

 • საქართველოს ახალგაზრდა იურისტა ასოციაციის (საია) პროეტის „USDV“ – ასისტენტის თანამდებობაზე;

 

საქართველოს გაეროს ასოციაცია

წარმომადგენელი შიდა ქართლში პროექტის ფარგლებში
2002 წლიდან - 2006 წლამდე

ვიყავი საზოგადოებირივი ორგანიზაციის "საქართველოს გაეროს ასოციაციის" წარმომადგენელი შიდა ქართლში პროეტის ფარგლებში და წლების განმავლობაში პროექტების ფარგლებში ვახორციელედით ადმინისტრაციულ ორგანოებში - საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ნორმების დანერგვას.

ჩემს მიერ განხორციელებული პროექტები:

- 2005 წელი - საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტის „საქართელოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის პროცედურების დანერგვა საჯარო დაწესებულებებში“ საკონტაქტო პირების ქსელის მენეჯერი. პროგრამის მესამე ეტაპი; IRIS, USAID – ფინანსური მხარდაჭერა;

- 2002 - 2004 წლებში - საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტების „საჯარო დაწესებულებებში  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის ინფორმაციის თავისუფლების თავის დანერგვის ხელშეწყობა“  საკონტაქტო პირი შიდა ქართლში; პირველი და მეორე ეტაპი; IRIS, USAID – ფინანსური მხარდაჭერა;

- 2002 - 2003 წლებში - საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროექტის „ინფორმაციის საჯაროობის მონიტორინგი“ გორის ჯგუფის წარმომადგენელი- ჟურნალისტი; ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით;

 

არასამთავრობო საზოგადოებირივი ორგანიზაცია „გორის საინფორმაციო ცენტრი“

პროგრამების კოორდინატორი
1998 წლიდან - 2006 წლამდე

გორის საინფორმაციო ცენტრში წლების განმავლობაში ვახორციელებდი სხვადასხვა პროგრამებს:

- 2005 წელს - გორის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის „დებატების“ კორდინატორი. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერა;

- 2003 - 2004 წლებში - გორის საინფორმაციო ცენტრის და ლტოლვილთა უფლებების დაცვისა და სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტის „აქტიური ამომრჩებელი“ - ტრენერი; ფონდი - MMersy corps, ეუთოს - ფინანსური მხარდაჭერა;

- 2003 - 2004 წლებში - გორის საინფორმაციო ცენტრის პროექტის „ყველასათვის გასაგები ინფორმაციის თავისუფლება“ სოციალური ვიდეოკლიპების პროდუსერი. ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით;

- 2002 წელს - გორის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთის "გაზეთის" - ჟურნალისტი.

 

 

არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრი“

პროგრამების კოორდინატორი
1998 წლიდან - 2006 წლამდე

გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრში ვახორციელედი სხვასასხვა პროგრამებს:

- 2002 წელს - გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის პროექტის „საზოგადოებირივი აქტივობის შტაბის“ - მონაცემათა ბაზის და ბიულეტენის რედაქტორი. ფონდი „ევრაზიის“ ფინანსური მხარდაჭერა;

- 2000 წელს - გორის საზოგადოებრივი განვითარების ცენტრის პროექტის „ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის მონიტორინგ ჯგუფი“ - მონიტორინგ ჯგუფის ჟურნალისტი; ფონდი „ჰორიზონტის“ ფინანსური მხარდაჭერა;

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES)

ამომრჩეველთა ინფორმირების ტრენერი
2001 წლიდან - 2003 წლამდე

2001 - 2002 წლებში -  ვიყავი საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის ამომრჩეველთა ინფორმირების ტრენერი - სამოქალაქო განათლების პროგრამის ფარგლებში;

ტრენინგები

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახურის ტრენინგი თემაზე

სანივთო სამართლის აქტუალური საკითხები
2018 წელი -

იურიდიული დახმარების სამსახურის ტრენინგი თემაზე

სამშენებლო სამართალი
2018 წელი -

საქართველოს ადვოკატები დამოუკიდებელი პროფესიისთვის, იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრისა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

ბიზნეს სამართლის აქტუალური საკითხები
2017 წელი -

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

ადვოკატის როლი მედიაციის განვითარებაში
2017 წელი -

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

ბრალეული და ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობა დელიქტურ სამართალში“;
2014 წელი -

პარტნიორები - საქართველოს ტრენინგი თემაზე

ბენეფიციარის ეფექტური მომსახურება
2014 წელი -

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

ბავშვთა უფლებები სამოქალაქო სამართალში
2013 წელი -

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა
2012 წლიდან - დღემდე ყოველწლიურად

კონსტიტუციის 42-ე მუხლის ტრენინგი თემაზე

ცნობიერების ამაღლება ბიზნეს სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე
2012 წელი -

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ტრენინგი თემაზე

საგადასახადო სამართალი
2012 წელი -

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) ტრენინგი თემაზე

ოჯახური ძალადობა, საქართველოს კანონმდებლობა, არსებული პრაქტიკა და ფსიქოლოგიური ასპექტები
2009 წელი -

განათლება

ცხინვალის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.
იურისტის კვალიფიკაცია
2002 წლიდან - 2007 წლამდე

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცის წევრი

ადვოკატი
სამოქალაქო-ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით
2007 წლიდან - დღემდე

ცხინვალის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი

ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის სპეციალობით
საშ. სკოლის ქართული ენისა, ლიტერატურის და ისტორიის მასწავლებელი
1992 წლიდან - 1998 წლამდე

ენები

ქართული - მშობლიური

ინგლისური - B1

რუსული - B1

სუბიექტი კატეგორია სტატუსი
img

ადვოკატი ხათუნა დიდებელი

2019-09-14 15:28:13
კომპანია

Facebook კომენტარები