თქვენი აზრი მნიშვნელოვანია!. შეაფასეთ "ადვოკატი ხათუნა დიდებელი "

აღწერა

გაგიწევთ კვალიფიციურ და ჯეროვან საადვოკატო და საკონსულტაციო მომსახურებას სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დარგში.საადვოკატო მომსახურებას კლიენტებს ვუწევ მთელ რიგ საკითხებზე:ოჯახურ დავებზე (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრა, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, მეუღლეთა თანასაკუთრებაში არსებული ქონების გაყოფა);უძრავი ქონების საკუთრებაში რეგისტრაციაზე;უძრავი ქონების გაყოფაზე;მემკვიდრეობის მიღების პრობლემებზე;სესხთან (კრედიტთან ) დაკავშირებულ დავებზე;ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის დავებზე;ადმინისტრაციულ დავებზე;ხელშეკრულებების და სხვადასხვა სახის იურიდიული დოკუმენტების შექმნაზე;სხვაკლიენტის ინტერესების დაცვა - ჩემი საქმიანობის უმთავრესი მიზანია !

საიდენთიფიკაციო კოდი: 59001022392

თანამშრომლები

Facebook კომენტარები